Thursday, 3 January 2013

MAST KALANDAR LYRICS - DAVID MOVIE 2013

Dama Dum Mast Kalandar Lyrics - David 2013
Dama Dam Mast Kalandar Lyrics - David Dama Dam Mast Kalandar Lyrics - David


Hoo Lal Meri Pat Rakhiyo Bhala Jhoole Laalan,
Hoo Lal Meri Pat Rakhiyo Bhala Jhoole Laalan,
Sindhdi Da Sewar Da Sakhi Shahbaz Kalandar,
Dama Dam Mast Kalandar..Ali Dam Dam De Andar,
Hoo.. Dama Dam Mast Kalandar,
Ali Da Pehla Number..Hoo Laal Meri.. Hoo Laal Meri,

Hoo... Hind Sind Peda Teri Naubat Baaje,
Naal Baje Ghadiyal Bhala Jhoole Laalan,
Sindhdi Da Sewar Da Sakhi Shahbaz Kalandar,
Dama Dam Mast Kalandar..Ali Dam Dam De Andar,
Dama Dam Mast Kalandar..Ali Da Pehla Number,
Dama Dam Mast Kalandar...Ali Dam Dam De Andar,
Hoo.. Dama Dam Mast Kalandar,
Ali Da Pehla Number...Hoo Laal Meri.. Hoo Laal Meri,